Βιωματικό e-marketing στον τουρισμό: Η επόμενη μέρα!


Wyndham Grand Athens Hotel December 10, 2019 9:50 am - 10:20 am

Bookmark and Share

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ

Η ομιλία εστιάζει στον επαναπροσδιορισμό του τουριστικού προϊόντος και στις πρακτικές επιπτώσεις του στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Εξετάζονται και παρουσιάζονται βέλτιστες πρακτικές και πολιτικές e-marketing, αναφορικά με το branding, την προώθηση και τα κανάλια διανομής στον τουρισμό. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και καινοτομικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων βιωματικών τουριστικών προϊόντων.