Η ψηφιακή τεχνολογία ως μέσο βελτιστοποίησης της τουριστικής βιομηχανίας


Wyndham Grand Athens Hotel December 10, 2019 10:20 am - 10:40 am

Bookmark and Share

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

Το λεγόμενο customer journey του επισκέπτη ενός ξενοδοχείου ή του ταξιδιώτη μίας αεροπορικής εταιρείας έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Βασικός συντελεστής αυτών των αλλαγών ήταν η δραστική είσοδος του διαδικτύου στην καθημερινότητα μας και εν γένει στον τρόπο που συναλλασόμαστε. Ποια όμως είναι τα ψηφιακά εργαλεία εν χρήσει σήμερα και πόσο έχουν συντελέσει στην αλλαγή του οικοσυστήματος συναλλαγής ξενοδοχείων / αεροπορικών εταιρειών και ταξιδιώτη και ποια είναι τα περιθώρια βελτιστοποίησης αυτών; Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του PMS ως κόμβος διαχείρισης όλων αυτών των πληροφοριών και πως διαμορφώνεται η λειτουργία των GDS στο νέο περιβάλλον;