Συζήτηση σε πάνελ: Τουριστική εκπαίδευση


Wyndham Grand Athens Hotel December 10, 2019 1:50 pm - 2:30 pm

Bookmark and Share

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ
ΔΡ. ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ