Τουρισμός: Μονόδρομος η ψηφιακή ανάπτυξη


Wyndham Grand Athens Hotel December 10, 2019 10:40 am - 11:00 am

Bookmark and Share

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΛΛΑΣ

Για τον τουρισμό, η διεύρυνση της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών αποτελεί αδιαμφισβήτητα απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να ανταποκριθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στις προκλήσεις του μέλλοντος. Στην τουριστική βιομηχανία η τεχνολογία έχει την ικανότητα να αυξήσει την αποδοτικότητα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών-τουριστών, εφόσον οι τουριστικές επιχειρήσεις υιοθετήσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις όπως διαμορφώνονται στο νέο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η αξιοποίηση της καινοτομίας και της ψηφιακής εξέλιξης παρέχει στον τουρισμό ευκαιρίες για βελτίωση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων, στο πλαίσιο της ευρύτερης ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.